มหาวิทยาลัยทักษิณ | สงขลา  |  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ | สงขลา  |  พัทลุง
       



ผู้ใช้ Google Scholar ใช้รหัสผ่าน(username/password) เดียวกันกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้(TSU I-pass)

หมายเหตุ : ไม่ต้องใส่ @scholar.tsu.ac.th ตามหลัง username

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อโทร 4204
​​